Prípravok do septikov a žúmp

BIOLATRIN ® classic Predstavujeme vám tento unikátny prípravok na likvidáciu odpadu, pachov zo žúmp a septikov . V roku 2006 BioBag International as predstavila nový produkt pre majiteľov domov, ktoré nie sú pripojené ku systému čistenia odpadových vôd: BioLatrin. BioLatrin je patentovo chránený biologicky rozložiteľný prípravok, ktorý bol vyvinutý a testovaný počas niekoľkých rokov vo švédskych obciach predtým, ako bol spustený jeho komerčný predaj. Bin BioLatrin je vyrobený z Master-Bi suroviny, ktorá je v súlade s európskymi Normami EN 13432 pre kompostovatelné obaly.